เครื่องจ่ายสบู่เหลว

฿ 450

มีระบบ sensor

วัสดุมีคุณภาพดี สวยงาม

220 ml.

Size 60 x 100 x 195 mm.