ธนูเลเซอร์

฿ 950

ธนูเลเซอร์

สามารถเปิดแสงเลเซอร์เพื่อใช้เล็งได้

ไม่มีอันตราย

น้ำหนักเบา

จะใชัตั้งพื้น หรือแขวนติดผนังได้