PLC Mitsubishi Cable Link FX ,A series ชนิดหัว USB

฿ 780

MODEL: USB-SC09

Cable link PLC Mitsubishi Model SC-09 สำหรับ FX ,A series

USB Type

- For ( FX1s,FX1N,FX0N,FX2N,FX3G,FX3U,A series)

ต่อกับ USB คอมพิวเตอร์ได้เลย ไม่ต้องแปลง

- Din8 (RS422) To USB,- DB25(RS422) To USB