เครื่องปั่นน้ำผลไม้พกพา

฿ 490

เครื่องปั่นน้ำผลไม้ พกพา

ปั่นเสร็จสามารถพกพาเป็นกระติกน้ำได้เลย

สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน

เพื่อสุขภาพ  

*** ใชัเสียบกับสาย USB ได้เลย ไม่ต้องหาปลั๊กเสียบให้ยุ่งยาก ***