กล่องดินสอรถแข่ง

฿ 259

กล่องดินสอรถแข่ง

มี 3 ชั้น 

พร้อมที่ตั้งหนังสืออยู่ในกล่องดินสอ

สีสันสวยงาม น่าใช้